Published October 26, 2020 | Version v1
Report Open

Kennis en krachten gebundeld - citizen science in Nederland

Description

Kennis en krachten gebundeld citizen science in Nederland

Wetenschap en samenleving in co-creatie

Eindverslag van de werkgroep Citizen Science 26 oktober 2020

Files

NPOS (2020) Kennis en krachten gebundeld – citizen science in Nederland.pdf