Published July 31, 2021 | Version 1
Book chapter Open

Het land, het water en de binnenvaart

  • 1. University of Southern Denmark

Description

In geen land ter wereld was vervoer over water belangrijker voor de ontwikkeling dan in Nederland. Varen was er een landschappelijke noodzaak, al vanaf de eerste bewoning van de delta, het veenlandschap en het zeekleigebied. In de middeleeuwen kwam de binnenvaart tot grote ontwikkeling, zowel op lokaal niveau als op de lange afstand. De opkomst van de steden bracht bovendien een geregeld onderling verkeer tot stand. Tot nog toe verwaarloosd in de geschiedschrijving komt de binnenvaart in beeld door landschapsontwikkeling, historische geografie en archeologie te combineren met ontginnings- en waterstaatsgeschiedenis. Binnenvaart vormt daarmee de basis van de maritieme geschiedenis.

in: Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland

Files

NMGN - Het land, het water en de binnenvaart - Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland.pdf