Published April 19, 2021 | Version v1
Presentation Open

Úvod do otvoreného prístupu (materiály z kurzu)

Description

Prezentácie, učebnica a ďalšie odkazy z kurzu Úvod do otvoreného prístupu.

Files

0 Úvod do otvoreného prístupu_uvod.pdf