Published March 15, 2021 | Version 1.0
Report Open

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed

  • 1. Netwerk Digitaal Erfgoed
  • 2. ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Description

De vernieuwde versie van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. Vernieuwing was noodzakelijk – de verdere digitalisering van onze samenleving en de impact hiervan op ons erfgoed vroegen om een actualisatie van de eerste versie van de strategie uit 2015. Deze vernieuwde strategie maakt ons erfgoed beter digitaal toegankelijk, waarbij de gebruiker centraal staat.

Goede en onafhankelijke toegang tot ons erfgoed en onze cultuur is en blijft van groot belang. Overal in ons land is erfgoed te vinden met een verhaal over waar we vandaan komen en wie wij zijn. Dat biedt houvast en de basis voor een gesprek over ons gezamenlijk verleden – ook als die gesprekken soms schuren! De nieuwe Nationale Strategie Digitaal Erfgoed verbindt daarom erfgoedcollecties digitaal met elkaar, waardoor gebruikers al deze verhalen over en met erfgoed beter kunnen vertellen.

Nederland is anno 2021 een koploper in het gebruik van internet. Onze digitale infrastructuur is voor vrijwel iedereen goed toegankelijk en mensen brengen veel tijd online door. Dit biedt voor allerlei mensen nieuwe mogelijkheden voor de beleving van erfgoed. Niet alleen voor het brede publiek dat meer wil weten over de geschiedenis van zijn eigen streek, maar bijvoorbeeld ook voor kunstenaars, wetenschappers, journalisten en vrijwilligers die erfgoedobjecten gebruiken voor hun werkzaamheden. De vernieuwde strategie maakt het voor al deze mensen makkelijker om hun weg te vinden in onze digitale erfgoedcollecties.

Files

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2021.pdf

Files (381.3 kB)

Name Size Download all
md5:8ecd1bf680efe5a726e6d7538c8fa530
381.3 kB Preview Download

Additional details

Related works

Is new version of
10.5281/zenodo.4601602 (DOI)