Published March 1, 2015 | Version 1.0
Report Open

Nationale strategie digitaal erfgoed.

  • 1. Netwerk Digitaal Erfgoed

Description

Nationale strategie digitaal erfgoed

Deze strategie biedt een perspectief op de ontwikkeling van een landelijke, sectoroverstijgende infrastructuur van voorzieningen voor digitaal erfgoed. Zij bevat doelen, vertrekpunten en concrete werkprogramma’s voor een gezamenlijke aanpak. De strategie is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Daarbij hebben tientallen professionals uit de verschillende sectoren hun bijdrage geleverd aan werkgroepen, bijeenkomsten en aan de review van teksten.

Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Het netwerk is gestart op initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deelnemers zijn grote landelijke instellingen die werken aan professioneel behoud en beheer van digitale data (de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het Nationaal Archief), kenniscentrum DEN, startpagina innl en een groeiend aantal partijen en personen van binnen en buiten de erfgoedsector.

Files

Nationale Strategie Digitaal Erfgoed 2015-2020.pdf

Files (2.5 MB)