There is a newer version of the record available.

Published February 19, 2021 | Version 2.0
Report Open

Social Media Archiving. Best Practices

  • 1. Netwerk Digitaal Erfgoed

Description

Als onderdeel van het project ‘Afstemming Sociale media-archivering’ van het  Netwerk Digitaal Erfgoed zijn er in 2020 diverse pilots uitgevoerd naar  verschillende aspecten van Sociale media-archivering. Deze pilots hadden als  doel praktijkervaring op te doen met het selecteren, harvesten en opslaan van  sociale media. 

De ervaringen van de deelnemende instellingen - het Haags Gemeentearchief, het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, IHLIA LGBTI Heritage, het Regionaal Archief Nijmegen en het Stadsarchief Amsterdam - zijn verzameld in vragenlijsten die je in dit document terugvindt. Erfgoedinstellingen die zelf sociale media willen gaan archiveren, vinden hier in één oogopslag vijf best practices en talloze praktische tips. De vragenlijsten geven snel inzicht in welk project ook voor jouw organisatie relevant kan zijn - en bieden een inleiding tot de meer gedetailleerde onderzoeksrapporten.

Files

Best Practices Social Media Archivering.pdf

Files (3.4 MB)

Name Size Download all
md5:9fca7ea52f1f5bb65550647004fa38d4
3.4 MB Preview Download