Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published December 28, 2020 | Version v1
Journal article Open

ВПЛИВ КОМП'ЮТЕРНИХ ІГОР НА ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ / THE INFLUENCE OF COMPUTER GAMES ON THE FORMATION OF STUDENTS' LANGUAGE COMPETENCE IN THE PROCESS OF ENGLISH LANGUAGE LEARNING

Description

У статті досліджено формування мовної компетенції учнів засобами комп’ютерних відеоігор, проаналізовано особливості різних жанрів ігор та здійснено їхню класифікацію з точки зору формування різних типів мовної компетенції. Окреслено історичне тло виникнення відео ігор, що сприяло розумінню їхньої інтеграції до освітнього процесу як альтернативного засобу вивчення англійської мови у позакласній діяльності. Визначено, що аспект впливу відеоігор на фізичне та ментальне здоров’я має дискурсивний характер; помірковане використання комп’ютерних ігор може мати позитивний навчальний ефект та сприяти зростанню творчого потенціалу учнів. / Video games have been classified according to the language competences they impact, namely: lexical competence formation; grammatical competence formation; orthographic competence formation; phonologic competence formation; semantic competence formation; communicative competence formation. It was realized that classified video games can develop several language competences simultaneously, namely: the set of browser games mainly form lexical and grammatical language competences; roleplaying games are responsible for the range of language competences, such as: lexical, grammatical, semantical, communicative and phonological as well; action games contribute to lexical, grammatical and orthographical language competences development.

Files

Будз І. Ф., Мальований В. В..pdf

Files (539.5 kB)