Published November 23, 2020 | Version v1
Journal article Open

Film History as Media Archaeology: Tracking Digital Cinema. Esej recenzyjny

  • 1. Uniwersytet w Groningen

Description

Reviewed book

Thomas Elsaesser
Film History as Media Archaeology:
Tracking Digital Cinema
Amsterdam: Amsterdam University Press. 2016.
ISBN 9789462980570, Pp. 416. € 99.00.
Book cover © by Amsterdam University Press

Fryderyk Kwiatkowski, mgr; doktorant, Uniwersytet w Groningen; publikował m.in. w „Gnosis: Journal of Gnostic Studies”, „CLCWeb: Comparative Literature and Culture”, „Canadian-American Slavic Studies”, „Journal of Religion and Film”; w swojej pracy badawczej skupia się na recepcji gnostycyzmu w kulturze Zachodu, przede wszystkim w zachodnim ezoteryzmie, dwudziestowiecznej filozofii politycznej i myśli krytycznej, nowych ruchach religijnych i narracjach fikcjonalnych.

Files

11. Film History as Media Archaeology - Tracking Digital Camera - esej.pdf

Files (409.0 kB)