Published October 8, 2020 | Version 4
Dataset Open

Emissiefactoren voor Stikstofdepositieberekeningen met AERIUS

  • 1. TNO

Description

TNO bepaalt NOx, NO2, en NH3 emissiefactoren van voertuigen, vaartuigen en mobiele werktuigen, voor nationale modellen. Deze getallen geven de typische uitstoot van mobiele bronnen, en deze gegevens worden jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van nieuwe inzichten. In het kader van vergunningverlening heeft RIVM het AERIUS rekeninstrument in beheer. TNO maakt hiervoor de gegevens beschikbaar.

Files

Files (2.5 MB)

Name Size Download all
md5:fb15938393e08a209e70c88b8601dde3
839.5 kB Download
md5:538cf02b1d1b2560997e83a015a68127
89.7 kB Download
md5:bf8fe01a8c4eb633820e686592f5082d
121.6 kB Download
md5:8bf5cbd75f0ff02027a7e7751e4de82e
1.3 MB Download
md5:a758cf30ba9974899b9a1b4b67be1991
226.4 kB Download