Published May 14, 2020 | Version 1.0
Report Open

De BIG PICTURE van duurzame digitale toegankelijkheid. Hoe duurzaamheidsbeleid, kosten en infrastructuur samen duurzame toegankelijkheid bepalen

  • 1. Koninklijke Bibliotheek
  • 2. BMC Advies
  • 3. Netwerk Digitaal Erfgoed

Description

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen digitaal en online beschikbaar. En moeten duurzaam toegankelijk blijven. Dat vraagt veel van de verantwoordelijke erfgoedinstellingen. Kennis bijvoorbeeld. Maar ook geschoolde mensen, infrastructuur en budgetten. Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) heeft een model ontwikkeld om al deze aspecten inzichtelijk te maken: de BIG PICTURE van duurzame digitale toegankelijkheid.

De BIG PICTURE komt voort uit drie individuele projecten van het NDE. Zo houdt het Netwerk Digitaal Erfgoed zich al jaren bezig met duurzaamheidsbeleid en is hiervoor de Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid ontwikkeld. Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar het gebruik van infrastructuur door erfgoedinstellingen. Naar de implementatie van digitaal archiefsystemen en andere tooling die instellingen gebruiken om digitale informatie duurzaam toegankelijk te houden. Daarbij wordt er vooral gekeken naar of, en zo ja, hoe deze infrastructuur en tooling gedeeld kan worden. Daarnaast ontwikkelden we een kostenmodel om de prijskaartjes te berekenen die hangen aan het duurzaam bewaren van digitale informatie. Al die losse aspecten – beleid, infrastructuur en kosten – komen nu samen in de BIG PICTURE.

Samenwerking tussen erfgoedinstellingen is het droomscenario van het NDE. Het netwerk is opgezet zodat de erfgoedsector gezamenlijk een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten kan ontwikkelen voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Het is ons doel om voorzieningen en hulpmiddelen voor erfgoedinstellingen te maken, zodat zij hun werk nóg beter kunnen doen.

Met het BIG PICTURE model in de hand hopen we dat het voor erfgoedinstellingen makkelijker wordt om slimme keuzes te maken. Niet “jij moet dit en jij moet dat”, maar elkaar helpen vanuit het netwerk.

Files

De-Big-Picture-van-duurzame-digitale-toegankelijkheid-Netwerk-Digitaal-Erfgoed.pdf