Published April 10, 2020 | Version 1
Lesson Open

Uputstvo za merenje signala u programskom okruženju Matlab

  • 1. Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet

Description

"Upustvo za merenje signala u programskom okruženju Matlab" je skripta za studentkinje i studente koja je prvobitno napisana za potrebe predmeta Praktikum iz softverskih alata, ali je kasnije iskorišćena kao dodatni materijal za laboratorijske vežbe na predmetu Kliničko inženjerstvo na Univerzitetu u Beogradu - Elektrotehničkom fakultetu.

Files

skripta merenje.pdf

Files (1.2 MB)

Name Size Download all
md5:ae923e629bb3e2b2d3d5a59303936562
1.2 MB Preview Download