Published February 16, 2020 | Version 2
Working paper Open

Citizen science – amatierzinātne, pilsoņzinātne vai … ?

  • 1. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts

Description

Citizen science ir salīdzinoši jauns jēdziens, kas zinātniskajā diskursā regulāri tiek lietots tikai aptuveni desmit gadus. Šaurākajā definīcijā tas nozīmē neprofesionālu pētnieku jeb brīvprātīgo piedalīšanos zinātniskajā darbā. Dažu pēdējo gadu laikā amatierzinātne kļūst par arvien nozīmīgāku ES zinātnes politikas elementu, un neatņemamu atvērtās zinātnes elementu. Nākamajā zinātnes finansējuma programmā ‘Apvārsnis Eiropa’ tā iestrādāta kā viens no zinātniskās darbības vērtēšanas indikatoriem.

Files

2020.02. Citizen science - amatierzinātne vai pilsoņzinātne (J.Daugavietis).pdf