Published November 14, 2019 | Version 2
Presentation Open

Načrti za podatke o obnovljivih materialih in produktih

  • 1. InnoRenew CoE

Contributors

  • 1. InnoRenew CoE

Description

InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja je neodvisni raziskovalni inštitut, ki je bil ustanovljen februarja 2017 in je eden izmed devetih partnerjev v projektu InnoRenew v okviru programa Obzorja 2020 (H2020 WIDESPREAD-2-Teaming: #739574). Inštitut ima šest raziskovalnih skupin, ki pokrivajo zelo različna področja – od lesarstva, gradbeništva in kemije do računalništva, psihologije in drugih družbenih ved. Ker je projekt vključen v program Pilot odprtih raziskovalnih podatkov Obzorja 2020, smo septembra 2017 pripravil Načrta upravljanja z raziskovalnimi podatki na inštitutu InnoRenew CoE in partnerjev v projektu InnoRenew. Načrt sledi smernicam upravljanja raziskovalnih podatkov po načelih FAIR (najdljivost, dostopnost, interoperabilnost in ponovna uporabnost) in vključuje tudi poglavja o varstvu podatkov ter o pravnih in etičnih vidikih, saj se v določenih raziskavah zbirajo tudi raziskovalni podatki o ljudeh. Pri teh raziskavah je treba upoštevati še dodatno etično presojo raziskovalnih načrtov, ocenjevanje tveganj pri zbiranju podatkov ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Večji del raziskav inštituta in projekta pa predstavljajo raziskave na področju tehnike, predvsem raziskave o obnovljivih materialih in proizvodih, kjer so izzivi upravljanja z raziskovalnimi podatki drugačni kot v družboslovnih raziskavah. Kot ambasadroka Združenja za raziskovalne podatke za področje tehnike – obnovljivih materialov sem ugotovila, da sta glavna tehnična izziva pomanjkanje standardov za metapodatke in ontologije ter pomanjkanje področnih repozitorijev, socialni izzivi pa strah pred izgubo konkurenčne prednosti, strah pred zlorabami in napačnimi interpretacijami podatkov ter nenaklonjenost industrijskih partnerjev do izmenjave podatkov. Na vseh področjih, tako naravoslovnih kot družboslovnih, pa sta izziv slaba seznanjenost raziskovalcev z načeli FAIR in pomanjkanje veščin, potrebnih za upravljanje raziskovalnih podatkov, zato naši načrti za prihodnje delo vključujejo izobraževalne delavnice in seminarje za raziskovalce. Pri sodelovanju z delovnimi skupinami RDA pa se bomo lotili tudi tehničnih ovir, kot so pomanjkanje metapodatkovnih shem in področnih repozitorijev.

Files

Slavec_MB_191114_v2.pdf

Files (987.6 kB)

Name Size Download all
md5:66cddb69efcabb293f71fbb485a2d41b
987.6 kB Preview Download

Additional details

Funding

InnoRenew CoE – Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence 739574
European Commission