Published June 17, 2019 | Version v1
Other Open

Additional instructions for planning the management of sensitive and confidential data 2019.

Description

Tämä ohje koskee aineistotyyppejä, joissa on mukana arkaluonteista ja luottamuksellista tutkimusaineistoa. Tutkimusorganisaatiot opastavat tutkijoita tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteiden noudattamisessa. Tämän lisäksi organisaation DMP-yleisohjeesta löytyvät organisaatiokohtaiset muut keskeiset tukipalveluiden yhteystiedot. Organisaatiot ovat myös voineet yhdistää tämän ja yleisohjeen. Tutustu organisaatiosi aineistonhallintaohjeisiin.

These instructions pertain to datasets that include sensitive and confidential research data. Research organisations provide researchers with guidance on complying with the principles of data protection and information security. In addition, other key contact details for organisation-specific support services can be found in each organisation’s general instructions pertaining to the matter, also known as data management plans. Several organisations may also have combined these instructions with their data management plan. Please familiarise yourself with the data management guidelines of your organisation.

Denna anvisning gäller materialtyper som innehåller känsligt och konfidentiellt forskningsmaterial. Forskningsorganisationerna vägleder forskarna i tillämpningen av dataskydds- och datasäkerhetsprinciperna. Varje organisations allmänna anvisningar för datahanteringsplanen innehåller dessutom organisationens övriga centrala kontaktuppgifter för stödtjänster. Organisationerna kan också ha kombinerat denna anvisning och den allmänna anvisningen. Bekanta dig med din organisations datahanteringsanvisningar.

Guidance available in Finnish, English and Swedish, check version dates for new updates.

Files

2019+Additional+instructions+for+planning+the+management+of+sensitive+and+confidential+data.pdf