Published February 3, 2017 | Version v1
Journal article Open

Health promoting behaviors and women knowledge about breast cancer prevention

Description

Strojek Katarzyna, Maślanka Małgorzata, Styczyńska Hanna, Zukow Walery. Health promoting behaviors and women knowledge about breast cancer prevention. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(3):166-176. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.268299

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4231

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/works/790882

 

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2017;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.01.2017. Revised 21.01.2017. Accepted: 03.02.2017.

 

 

 

Zachowania prozdrowotne i stan wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi

 

Health promoting behaviors and women knowledge about breast cancer prevention

 

Katarzyna Strojek1, Małgorzata Maślanka1, Hanna Styczyńska1, Walery Zukow2

 

  1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy Katedra Fizjoterapii, Bydgoszcz, Polska / Nicolaus Copernicus University in Toruń, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Department of Physiotherapy, Bydgoszcz, Poland
  2. IKF, WKFZIT, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

 

Streszczenie

Wstęp Rak piersi jest najczęściej diagnozowanym u kobiet nowotworem złośliwym w Polsce. Najważniejszą rolę w dążeniu do zmniejszenia zachorowalności i umieralności stanowi eliminacja czynników zwiększających ryzyko zachorowania i wykrycie choroby na możliwie najwcześniejszym etapie jej zaawansowania.

 Cel badań Ocena zachowań prozdrowotnych oraz stanu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi.

Materiał i metody Badania przeprowadzono na grupie 40 kobiet, pracujących w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i korzystających z jego pomocy. W badaniu posłużono się metodą ankietową. Zastosowano kwestionariusz ankiety stworzony na potrzeby badania.

Wyniki Na pytania dotyczące profilaktyki raka piersi ankietowane udzieliły 36% prawidłowych odpowiedzi. Wiedzę na temat profilaktyki raka piersi badane czerpią
z telewizji (30%) i internetu (27%). Prawie wszystkie badane - 90% wykazały się znajomością sposobu samobadania piersi, natomiast regularnie, raz w miesiącu,  badanie piersi wykonuje 35% kobiet.

Wnioski Stan wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka piersi jest niski, należy zatem podjąć działania edukacyjne, których celem będzie jego poprawa i propagowanie zdrowego stylu życia.

 

Słowa kluczowe: rak piersi, profilaktyka, zachowania prozdrowotne.

 

Summary

Introduction Breast cancer is one of the most often diagnosed malignant cancers in polish women. The most important role in reducing the mortality rate is early disease detection
 and elimination of factors that increase the risk of developing breast cancer.

Aim of the study The aim of the study was to evaluate the health promoting behaviors and the knowledge of breast cancer prevention in women.

Materials and methods Study included 40 women who filled out a survey.

Results In the study women gave 36% correct answers about breast cancer prevention.
30% of the surveyed women were educated by the television and 27% by the Internet.
 90% of the surveyed women know how to  make self- examination of  their breasts, but only 35% of them do it regularly.

Results The knowledge about breast cancer prevention is unsatisfactory in questioned women. There is a high need for better education about breast cancer and the healthy habits promotion.

 

Key words: breast cancer, prevention, health promoting behaviors.

Files

4231.pdf

Files (690.0 kB)

Name Size Download all
md5:2b7e3e0efb333af7758739b3554206c4
690.0 kB Preview Download