Published January 31, 2019 | Version v1
Book Open

Elektronik Ticaret Ders Notları

  • 1. İstanbul Commerce University

Description

Günümüzde internet küresel pazarı tümüyle yeniden biçimlendirmekte ve rekabet yapısını temelden değiştirmektedir. İnternet günümüz iş ortamında bir kaos oluşturmuştur ve işletmeler için bu kaostan çıkışın tek yolu yine internet teknolojilerine uyum sağlamaktan geçmektedir. Bu dersin amacı, öğrencilerin, iletişim devrimini daha iyi anlamaları ve iş hayatına hızla uyum sağlamalarına yardımcı olacak bilgi altyapısının oluşturulmasıdır.   

Files

E-Ticaret Ders Notları Mustafa Emre Civelek.pdf

Files (6.6 MB)