Published December 12, 2018 | Version v1
Conference paper Open

Керамика, липиди и изотопи: увид во неолитската кујна на Врбјанска Чука

  • 1. BioSense Institute, University of Novi Sad

Description

Во текот на 2017 и 2018 година, 27 фрагменти садова керамика од неолитските слоеви во Врбјанска Чука беа селектирани и подложени на екстракција на органски материи содржани во микроскопските пори од нивната структура. Од нив, вкупно 8 примероци дадоа позитивни резултати, односно содржеа доволни количини липиди неопходни за понатамошна анализа. Со помош на масна спектрометрија беа детектирани конкретни хемиски соединенија кои ни даваат информација за нивното потекло. Со помош на мерење на вредностите на стабилниот изотоп на јаглеродот (13C) кај овие молекули, дополнително се прецизира оригиналната содржина на керамичките садови. Со ова истражување добивме директен доказ за големата разновидност на неолитската кујна на Врбјанска Чука, каде освен користењето на вообичаените неолитски продукти (житарици и месо од домашни животни), беше потврдено производството и користењето на млечни продукти, како и консумирањето на водни животни и употребата на пчелни продукти.

Files

Неолитот во Македонија IV.pdf

Files (948.6 kB)

Name Size Download all
md5:49e0d344476579e1203d3f238e4e2a1d
948.6 kB Preview Download

Additional details

Funding

BIRTH – Births, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 – 5000 BC 640557
European Commission