Published August 4, 2015 | Version v1
Journal article Open

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych - pacjent i problemy funkcjonalne = The hip joint Osteoarthritis - patient and functional problems

 • 1. Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, Zakład Ergonomii i Wysiłku Fizycznego, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
 • 2. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a

Description

Biegański Piotr, Polewska Emilia. Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych - pacjent i problemy funkcjonalne = The hip joint Osteoarthritis - patient and functional problems. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):47-54. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.22712

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.22712

https://pbn.nauka.gov.pl/works/601167

POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-01c9794e-b556-40d1-9b28-c0f034a1d1e6

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A47-54

Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

Deklaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1089. (31.12.2014).

© The Author (s) 2015;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland and Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 20.06.2015. Revised 15.07.2015. Accepted: 25.07.2015.

 

Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych - pacjent i problemy funkcjonalne

 

The hip joint Osteoarthritis - patient and functional problems

 

mgr Piotr Biegański1, mgr Emilia Polewska2

 

 

1. Katedra Higieny, Epidemiologii i Ergonomii,

Zakład Ergonomii i Wysiłku Fizycznego

Department of Hygiene, Epidemiology and Ergonomics,

Division of Ergonomics and Physical Effort

 

Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Collegium Medicum UMK in Bydgoszcz

 

Adres: M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. (52) 585 36 15, e-mail: kizhigieny@cm.umk.pl

 

                        2. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a

                                   Educational Center No. 1 Louis Braille

                                   Adres: Z. Krasickiego 1, 85-008 Bydgoszcz
                        tel. (52) 322-17-87, e-mail: louis@braille.bydgoszcz.pl

 

Streszczenie

            Coxarthrosis to przewlekłe schorzenie powodujące destrukcje w obrębie stawu biodrowego i tkanek okołostawowych. Choroba zwyrodnieniowa stawów jest jednym z najczęściej spotykanych schorzeń ortopedycznych i drugim po chorobach układu krążenia powodujące niepełnosprawność. Pacjenci najczęściej borykają się z bólem i sztywnością, które wpływają na spadek możliwości lokomocji, samoobsługi i jakości życia. Stanowi to wyzwanie dla zespołu medycznego, który ma zadanie  utrzymywać sprawność pacjenta jak najdłużej.

 

Abstract

            Coxarthrosis is a chronic illness which makes destruction in the area of joint and tissues surrounding  it. The hip joint Osteoarthritis  is one of the most popular orthopaedic disease and second after  cardiovascular disease causing disability. Patients generally feel pain and stiffness which causes decrease the possibility of locomotion, self-servive and quality of life. It is challenge for medical team to maintain efficiency as long as it is possible.

 

Słowa kluczowe: coxarthrosis, choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego, ból, problemy funkcjonalne.

Key word: coxarthrosis, hip joint osteoarthrosis, pain, functional problems.

Notes

Biegański Piotr, Polewska Emilia. Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych - pacjent i problemy funkcjonalne = The hip joint Osteoarthritis - patient and functional problems. Journal of Education, Health and Sport. 2015;5(8):47-54. ISSN 2391-8306. DOI 10.5281/zenodo.22712 http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.22712 https://pbn.nauka.gov.pl/works/601167 POL-index https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/browse/article/article-01c9794e-b556-40d1-9b28-c0f034a1d1e6 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2015%3B5%288%29%3A47-54 Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011–2014 http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Files

2015_5_8_47-54_2830.pdf

Files (331.9 kB)

Name Size Download all
md5:eb6d2e03f01b93bfc1ae25bcf618008d
331.9 kB Preview Download

Additional details

References

 • 1. Badura-Brzoza K., Zając P., Matysiakiewicz J.: Wpływ czynników psychicznych i socjodemograficznych na jakość życia chorych poddanych zabiegowi endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Psychologia Polska, 2008, tom XLII (2): 261-269.
 • 2. Brzosko M: Reumatologia kliniczna. Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Szczecin 2010, 234-240.
 • 3. Górecki A., Problemy leczenia zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych i kolan. Ortop. Traum. Rehab. 2000, 2(2): 115.
 • 4. Stanisławska-Biernat E: Społeczne i ekonomiczne aspekty choroby zwyrodnieniowej stawów. Pol. Arch. Med. Wewn. 2008; 118: 50-53.
 • 5. Szczepański L: Epidemiologia, klasyfikacja i czynniki ryzyka choroby zwyrodnieniowej stawów. Reumatologia 2003, 43: 352-360.
 • 6. Szczepański L: Otyłość a choroba zwyrodnieniowa stawów. Reumatologia 2003, 43: 366-370.
 • 7. Chwała W., Serafin W., Płaszewski M.: Przed i pooperacyjny, kinematyczny schemat pracy kończyn dolnych i miednicy u osób po endoprotezo plastyce stawu biodrowego. Kwartalnik Ortopedyczny 2010, 3: 321-333.
 • 8. Leszczyński P., Pawlak-Buś K: Choroba zwyrodnieniowa stawów – epidemia XXI wieku. Farmacja współczesna, 2008, 6 (2): 79-87.
 • 9. Kumar, Cotran, Robbins, Patologia, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 2005, 881-883.
 • 10. Szopińska K., Hagner W., Radzimińska A: Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego ( coxarthrosis) –etiologia, etiopatogeneza oraz objawy kliniczne i radiologiczne. Kwartalnik Ortopedyczny 2005, 1: 28-35.
 • 11. Kruś A., Anatomia patologiczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000, 603-606.
 • 12. Księżopolska-Orłowska K., Fizjoterapia w reumatologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013, 28-31.
 • 13. Szczęsny G., Patomechanizm powstawania zmian zwyrodnieniowych stawów. Ortop. Traum. Rehab. 2002, 4(2): 222.
 • 14. Augustyniuk K., Wypyska M., Jurczak A.: Ocena występowania ograniczeń aktywności fizycznje w przebiegu leczenia bólu. Family Medicine & Primary Care Review, 2011, 13 (4): 678-682.
 • 15. Golec J., Rożek K., Kazana M: Obiektywizacja skal oceny wydolności stawu biodrowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2010, 12 (3): 273-277.
 • 16. Hilgier M., Ból przewlekły – problem medyczny i społeczny. Prz. Lek 2002; 1/2: 6-11.
 • 17. Jędryka – Góral A, Łastowiecka A, Bugajska J. Jakość życia w chorobach reumatycznych a praca zawodowa. Reumatologia 2004; 42: 458-465.
 • 18. Szczygłowski J. Zwyrodnienia narządu ruchu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005; 74-85.
 • 19. Wiraszka G., Stępień R., Wrońska J. Badanie jakości życia w naukach medycznych. Pielęgniarstwo XXI wieku 2004; 2: 9-13.
 • 20. Prajs K: Jakość życia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów w odniesieniu do sprawności fizycznej i stanu psychicznego. Roczn. Pom. Akad. Med. 2007; 53(2): 72-82.
 • 21. Sierakowska M., Wróblewska M., Lewko J.: Ocena problemów zdrowotnych pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów oraz zapotrzebowanie na wsparcie i edukację zdrowotną. Problemy Pielęgniarstwa 2011, tom 19, Zeszyt 3: 353-360.
 • 22. Golec J., Mazur T., Szczygieł E.: Zaburzenia statyki ciała w chorobie zwyrodnieniowej oraz po alloplastyce stawu biodrowego. Kwartalnik Ortopedyczny 2010, 3: 396-403.
 • 23. Ogrodzka K., Niedźwiedzki T.: Rola endoprotezo plastyki i rehabilitacji u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych w poprawie jakości ich życia we wczesnym okresie pooperacyjnym. The Journal OF Orthopaedics Trauma Surgery And Related Research 2012, 3 (29): 31-40.
 • 24. Sierakowska M., Sierakowski S., Wróblewska M.:Problemy zdrowotne pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i ich wpływ na jakość życia uwarunkowaną systemem zdrowia. Reumatologia, 2010, 48 (6): 372-379.
 • 25. Stanisławska-Biernat E: Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych – współczesne leczenie. Lekarz 2006. 09: 61-77.