Published November 30, 2011 | Version v1
Journal article Open

Kryoturbaties uit de laatste ijstijd te Oekene

Creators

Description

De vondst van fossiele beenderen van pleistocene zoogdieren zoals de mammoet, wisent (Europese bizon) en wolharige neushoorn in een verlaten kleigroeve tussen Oekene en Rollegem-Kapelle bracht ook een aantal interessante geologische verschijnselen aan het licht.

Files

WA24_Naert Ch._Kryoturbaties uit de laatste ijstijd te Oekene_57-59.pdf

Files (609.2 kB)