Published November 30, 2011 | Version v1
Journal article Open

Pleistocene zoogdieren uit de kleigroeve van Oekene

Description

In 2009, 2010 en 2011 werden bij de opgravingen in de Quartaire afzettingen van de kleigroeve te Oekene verscheidene beenderen van zoogdieren verzameld. Het gaat in het totaal om een vijftigtal resten, waarvan er 24 konden gedetermineerd worden. De resten werden verzameld op het zicht, bij inspecties van de wanden en tijdens het vrijmaken ervan. De resten werden gedetermineerd met behulp van de referentiecollectie en de gespecialiseerde literatuur van de Onderzoekseenheid Paleontologie van de Universiteit Gent (zie bibliografie). De inventaris van de resten waarop een naam kon gezet worden, volgt.

Files

WA24_De Wilde B._Pleistocene zoogdieren uit de kleigroeve van Oekene_50-56.pdf