Published June 1, 1986 | Version v1
Journal article Open

Een fragment van een 'Knight jug' uit Wenduine

Creators

Description

Het strand te Wenduine (gemeente De Haan) is sinds lang bekend als archeologische vindplaats. Vooral Romeinse, maar ook heel wat middeleeuwse vondsten zijn er aan het licht gekomen en een aantal van deze voorwerpen is permanent tentoongesteld in het voormalig gemeentehuis van Wenduine.

 

Bij een eerste summier onderzoek van een omvangrijke privé-verzameling werd onze aandacht getrokken door een zwaar beschadigd beeldfragmentje dat oorspronkelijk deel uitmaakte van de karakteristieke versiering van een knight jug. Deze benaming - letterlijk vertaald: ridderkan- is te verklaren door de aanwezigheid van twee tot vier geharnaste en van een schild voorziene ridderfiguurtjes op de schouder van de kan. Deze plastiekjes zijn vrijstaand, in tegenstelling tot de rest van de versiering die meestal is uitgevoerd in oplegwerk. Vaak worden de ridders voorgesteld gezeten op een paard, waarvan hals en kop eveneens vrijstaand zijn uitgevoerd. In enkele gevallen zijn deze figuurtjes gecombineerd met herten, uitgevoerd in oplegwerk, en gaat het kennelijk om de uitbeelding van een jachttafereel. Soms is ook een (gedeeltelijke) ridderfiguur aangebracht op de cilindervormige uitgiettuit. Ridderkannen moeten eerder als pronkstukken dan als huishoudelijk

vaatwerk beschouwd worden.

Files

WA02_Cools E._Een fragment van een 'Knight jug' uit Wenduine_59-60.pdf

Files (705.4 kB)