Published December 2, 2014 | Version v1
Journal article Open

Main directions of improvement of high-class sportsmen training system = Główne kierunki współczesnego systemu przygotowania sportowców wysokiej klasy

 • 1. Institute of Sports, Academy of Physical Education, Cracow, Poland, Instytut Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska
 • 2. Faculty of Arts, Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Mateja, Banska Bystrica, Słowacja
 • 3. Institute of Social Sciences, Academy of Physical Education, Cracow, Poland, Instytut Nauk Humanistycznych Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska
 • 4. Department of Physical Education, University of Rzeszow, Poland, Instytut Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Description

Ozimek Mariusz, Görner Karol, Jurczak Adam, Zieliński Janusz. Main directions of improvement of high-class sportsmen training system = Główne kierunki współczesnego systemu przygotowania sportowców wysokiej klasy. Journal of Health Sciences. 2014;4(13):17-25. ISSN 1429-9623 / 2300-665X.

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2014%3B4%2811%29%3A17-25

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2014%3B4%2811%29%3A17-25

https://pbn.nauka.gov.pl/works/489492

DOI: 10.5281/zenodo.13013

 

The former journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 1107. (17.12.2013).

 

© The Author (s) 2014;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Radom University in Radom, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

Conflict of interest: None declared. Received: 10.09.2014. Revised 15.09.2014. Accepted: 04.11.2014.

 

Main directions of improvement of high-class sportsmen training system

Główne kierunki współczesnego systemu przygotowania sportowców wysokiej klasy
 

Mariusz Ozimek1, Karol Görner2, Adam Jurczak3, Janusz Zieliński4

 

 

1Institute of Sports, Academy of Physical Education, Cracow, Poland

1Instytut Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska

 

2Faculty of Arts, Matej Bel University, Banska Bystrica, Slovakia

2Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Mateja, Banska Bystrica, Słowacja

 

3Institute of Social Sciences, Academy of Physical Education, Cracow, Poland

3Instytut Nauk Humanistycznych Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska

 

4Department of Physical Education, University of Rzeszow, Poland

4Instytut Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

 

 

Słowa kluczowe: sport, szkolenia, system szkolenia sportowców wysokiej klasy

Keywords: sport, training, high-class sportsmen training system                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Streszczenie

 

Cel pracy i metoda. Celem badań była analiza przygotowania sportowców klasy międzynarodowej do wielkich międzynarodowych zawodów sportowych w oparciu o przegląd literatury i dokumentów. Wyniki i wnioski. Dopuszcza się stwierdzić, że jednym z najbardziej istotnych czynników jest podnoszenie efektywności szkoleń poprzez właściwe odżywianie, profilaktykę antyurazową, dostosowanie organizmu zawodnika do warunków klimatycznych i geograficznych, jakie zastanie on w miejscu zawodów. W sporcie, na przestrzeni ostatnich stu lat, można zauważyć, że proces przygotowania olimpijskiego ewoluował od przygotowań spontanicznych do standaryzacji i indywidualizacji treningu. Proces standaryzacji i indywidualizacji treningów zapoczątkowali trenerzy i zawodnicy z byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Od tego momentu widać, że w ciągu ostatnich 20-25 lat naukowe podstawy indywidualnego przygotowania sportowców uwzględniają m. in. podział na płeć, predyspozycje psychiczne i fizyczne a także inne istotne czynniki.

 

Abstract

 

Aims and objectives and methods. The aim of this researches was to know analysis was based mainly on literature and documents review which characterize the preparing and competition activity of the great number of international class sportsmen and many-years observation of sport practice. Results and conclusions. It allowed to claim that one of the most essential way is the raising of efficiency of non-training and non-professional factors. Actually all kinds of the sportsmen training system providing, nourishment, traumatism prophylaxis, the regarding of climate-geographic conditions of the main competitions and other non-training factors have not only important, but principal significance.

More detailed and scientifically elaborated individualization of high-class sportsmen is also of great importance. Estimating the experience of above 100 years history of modern Olympic sports it can be noticed that in the first 80-90 years the sportsmen preparing process evolved from spontaneous individualization to definite standardization. The evident examples are the sportsmen training programmers of the former German Democratic Republic. Together with this in the last 20-25 years the visible raise of scientifically elaborated individualization of sportsmen preparation can be noticed, with the consideration of their sex, specialization psychical and physical abilities and other factors.

 

Notes

Ozimek Mariusz, Görner Karol, Jurczak Adam, Zieliński Janusz. Main directions of improvement of high-class sportsmen training system = Główne kierunki współczesnego systemu przygotowania sportowców wysokiej klasy. Journal of Health Sciences. 2014;4(13):17-25. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/article/view/2014%3B4%2811%29%3A17-25 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/2014%3B4%2811%29%3A17-25 https://pbn.nauka.gov.pl/works/489492 DOI: 10.5281/zenodo.13013

Files

2014_4_13_17-25_2413_925.pdf

Files (451.8 kB)

Name Size Download all
md5:e0af334b5b8b32225923f5f7b23c7666
451.8 kB Preview Download

Additional details

References

 • 1. Bartoszewski P.(2000). Wspomaganie procesu treningowego. Biblioteka Trenera. COS,Warszawa.
 • 2. Bompa T.O., Haff G.G. Periodyzacja. (2010). Teoria i metodyka treningu. Biblioteka Trenera. COS Warszawa.
 • 3. Bompa T.O., Carrera M.C. (2005). Periodization Training for Sports. Second Edition. Hunan Kinetics.
 • 4. Carr G. (2004). Sport Mechanics for Coaches. Second Edition. University of Victoria. Human Kinetics.
 • 5. Celejowa I.(2001). Żywienie w treningu i walce sportowej. Biblioteka Trenera. COS, Warszawa. 295s.
 • 6. Gabryś T., Kosmol A.( 2000). Wybrane zagadnienia kontroli procesu treningu w sporcie wyczynowym. Alma-Press. Warszawa.
 • 7. Gieremek K., Dec L.( 2007). Zmęczenie i regeneracja sił. Odnowa biologiczna. AWF Katowice.
 • 8. Kampmiller T., Vaderka M., Laczo E., Petracek P.( 2012). Teória športu a didaktika športového tréningu. ICM Agency. Bratislava.
 • 9. Karter – Erdman K.E. Pitanie. Sportiwnaja medicina. Olimpijskaja Literatura, Kijów. s. 331-359. 2000.
 • 10. Kasa J., Gabryś T., Szmatlan-Gabryś U., Görner K.( 2012). Wstęp do antropomotoryki sportu dla wszystkich z elementami teorii treningu. Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski. PWSZ w Oświęcimiu. 4Sport LAB w Warszawie. Warszawa-Oświęcim.
 • 11. Ljach W., Witkowski Z.( 2011). Metrologiczne podstawy kompleksowej kontroli w sporcie. AWF Warszawa. Wydział WFiS w Białej Podlaskiej. Biała Podlaska.
 • 12. Łuszczyńska A.( 2011). Psychologia sportu i aktywności fizycznej. Zagadnienia kliniczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • 13. Miller D.( 2008). Historia igrzysk olimpijskich i MKOL. Od Aten do Pekinu 1896-2008. Dom Wydawniczy Rebis. Poznań.
 • 14. Naglak Z.( 1999). Metodyka trenowania sportowca. Wydawnictwo AWF Wrocław.
 • 15. Neumann G., Pfűtzner A., Hottenrott K. (2006). Metody, kontrola a vyhodnoceni vytrvalostniho treninku. Trenink pod kontrolou. Grada Publishing.
 • 16. Ozimek M. (2007). Detreminaty wieloletniego przygotowania zawodników wysokiej klasy w wybranych dyscyplinach sportu. Studia i Monografie Nr 45. AWF Kraków.
 • 17. Płatonow W.N.(2004). Systema podgotowki sportsmienow w olimpijskom sportie. Olimpijskaja literatura, Kijów. 808 s.
 • 18. Zając A., Waśkiewicz Z. (2007). Nauka w służbie sportu wyczynowego. AWF Katowice. Katowice.
 • 19. Sedlaček J., Cihova I. (2009). Športova metrologia. ICM Agency. Bratislava.
 • 20. Słowińska–Lisowska M., Sobiech K. (2000). Dieta sportowców. Wyd.2. AWF Wrocław.
 • 21. Sozański H. (1999). Podstawy teorii treningu sportowego. Biblioteka Trenera. COS. Warszawa.
 • 22. Williams M.H. (1992). Nutrition for fitness and sport. Dubuqe, IA: Wm. C. Brown Publ.
 • 23. Zatoń M., Jastrzębska A. (2010). Testy fizjologiczne w ocenie wydolności fizycznej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 • 24. Zemkova E. (2011). Fiziologické základy senzomotoryki. ICM Agency. Bratislava.