Published June 2023 | Version v2
Report Open

1r Inventari Nacional Forestal (INF1) del Principat d'Andorra. Estimació de l'estoc i l'embornal de carboni total als boscos d'Andorra

Contributors

  • 1. ROR icon University of Lleida

Description

Aquest informe quantifica el carboni emmagatzemat als boscos d’Andorra i la seva capacitat d’embornal (taxa de fixació anual), a partir de les dades proporcionades per l’inventari de les parcel·les permanents del 1r Inventari Nacional Forestal d’Andorra realitzat durant l’estiu de 2022.

En concret, es quantifica el Carboni Aeri Total (CAT), el Carboni Subterrani Total (CST), l’Increment Anual de Carboni Aeri Total (ICAT) i l’Increment Anual de Carboni Subterrani Total (ICST), de l’estrat arbori i el Carboni Aeri Total (CAT) de l’estrat arbustiu. També es realitza una aproximació de la capacitat d’estoc de carboni d’altres elements forestals, com són el Carboni en la Matèria Orgànica del Sòl (CMO) i el Carboni de la Fusta Morta (CFM) en els boscos d’Andorra.

Com a resultat s’obté la quantificació de l’estoc i l’embornal de carboni de diferents fraccions de la matèria orgànica a data de 2022 a partir de dades dasomètriques mesurades sobre el terreny amb una mostra representativa dels boscos d’Andorra.

Files

inf1-and_carboni_v2.pdf

Files (5.7 MB)

Name Size Download all
md5:c7717af454e37267b553fd400469507e
5.7 MB Preview Download