Published January 10, 2018 | Version 1.1
Report Open

Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā, 2017

  • 1. Institute of Philosophy and Sociology University of Latvia

Description

EUROSTUDENT pētījums sniedz ieskatu tādos aktuālos jautājumos kā augstākās izglītības pieejamība, studiju apstākļu raksturojums, studiju procesa vērtējums, starptautiskā mobilitāte studiju laikā, līdzdalība sabiedrības dzīvē, ienākumu un izdevumu struktūra, veselības stāvokļa vērtējums, integrācija darba tirgū.

Piekļuve mikro-datiem

LU FSI piedāvā vairākas iespējas dažādām interesentu grupām pašiem ieskatīties aptaujas datos un rast atbildes uz interesējošiem jautājumiem par studentu dzīves apstākļiem Latvijā. Par iespējām un kārību, lūdzu, rakstiet uz e-pastu fsi@lza.lv.

Files

Studentu_dzives_apstakli_EUROSTUDENT_VI_2017.pdf

Files (3.7 MB)