Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published February 12, 2018 | Version v1
Journal article Open

Niedziela nic nie zmienia

 • 1. Uniwersytet Warszawski

Description

The aim of the paper Sunday Changes Nothing is to analyze the lifestyles of social groups at risk of poverty and social exclusion, with a particular emphasis on their time management skills. The article is a review of the literature in this area, enriched by five-year-old field observation. Although today poverty is treated as a correlate of many factors, researchers fail to notice these correlations exhaustively. Poverty does not have be the result of the lack of effort, but, in some cases, can be a consequence of anomie affecting a given social group. Hence, poverty studies pay more and more attention to the lack of prospective thinkin that accompanies a variety of social groups—single mothers, long-term unemployed, di­sabled, or homeless people. Sustained dependence and discomfort leads to many disorders, such as neutralization, malaise, and even depression. A sense of senselessness, lack of adequate living conditions, or unproductive daily routine has devastating ramifications and results in being subordinated to external factors. This lifestyle restricts needs and submits all the efforts to survivability. Different social group living in poverty—impoverished workmen, clients of DPS, or homeless—deal with it in individually in different ways. They all, however, share the same inability to manage their time efficiently, thus hindering capability to rest, and, in consequence, significantly reducing the quality of life.

Files

7 Czapnik.pdf

Files (255.8 kB)

Name Size Download all
md5:8b19764e92ba9067643ffceb6e1e3e56
255.8 kB Preview Download

Additional details

References

 • Bartosz, Bogna, Ewa Błażej (1995), O doświadczeniu bezdomności, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bauman, Zygmunt (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przekł. Ewa Klekot, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Charkiewicz, Ewa (2011), 'Kobiety i ubóstwo', Nowy obywatel: 2, online: https://nowyobywatel.pl/2011/04/30/kobiety-i-ubostwo/ [dostęp: 10.09.2017].
 • Declerck, Patrick (2004), Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, przekł. Anna Głowacka, Jarosław Kaczmarek, Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Dębski, Maciej, Sylwester Retowski (2008), Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Dictionary.com (2017), Month of Sundays, online: http://www.dictionary.com/browse/month-of-sundays--a [dostęp: 10.09.2017].
 • Dzimira, Karolina (2016), Kalendarz i język, online: http://math.uni.wroc.pl/fmw/sites/default/files/upload_attach/kalendarz.pdf [dostęp: 10.09.2017].
 • Gasset, José Ortega y (1995), Bunt mas, przekł. Piotr Niklewicz, Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA SA.
 • Goleński Wojciech, Adam Kijak, Krystian Mesjasz (2011), Alkoholizm w domach pomocy społecznej. Raport z badania jakościowego przeprowadzonego w woj. Opolskim, online: http://ois.rops-opole.pl/download/ALKOHOLIZM%20w%20DPS-ach.pdf [dostęp: 10.09.2017].
 • Golinowska, Stanisława, Elżbieta Tarkowska, Irena Tołpińska (2005), Ubóstwo i wykluczenie społeczne, Warszawa: Wydawnictwo IPISS.
 • Grabusińska, Zuzanna (2013), Domy pomocy społecznej w Polsce, online: https://irss.pl/wp-content/uploads/2013/12/domy_pomocy_spo%C5%82ecznej_w_polsce.pdf [dostęp: 10.09.2017].
 • Jahoda, Marie, Paul Lazarsfeld, Hans Zeisel (2007), Bezrobotni Marienthalu, przekł. Robert Marszałek, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Jethon, Zbigniew (1977), Zmęczenie jako problem współczesnej cywilizacji, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Kołakowski, Leszek (2009), Mini wykłady o maxi sprawach. Trzy serie, Kraków: Znak.
 • Krajewski, Marek (2011), 'Narzędzie wielofunkcyjne. O książce Tomasza Rakowskiego Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy', Stan Rzeczy, online: http://www.stanrzeczy.edu.pl/wp-content/uploads/2013/05/SR1-281-291.pdf [dostęp: 10.09.2017].
 • Lech, Adam (2007), Świat społeczny bezdomnych i jego legitymizacje, Katowice: Śląsk Wydawnictwo Naukowe.
 • BiblicalCyclopedia.com (2017), Dies Dominicus, online: http://www.biblicalcyclopedia.com/D/dies-dominicus.html [dostęp: 10.09.2017].
 • MRPiPS.gov.pl (2016), Domy Pomocy Społecznej, online: https://www.mpips.gov.pl /pomoc-spoleczna/formy-udzielanej-pomocy/dom-pomocy-spolecznej/ [dostęp: 10.09.2017].
 • Nóżka, Marcjanna (2006), 'Włóczęgostwo: zjawisko społeczne i interwencja socjalna', w: Zeszyty Pracy Socjalnej: 11, ss. 167-177.
 • Oliwa-Ciesielska, Monika (2006), Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Piekut-Brodzka, Danuta M. (2006), Bezdomność, Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna.
 • Przymeński, Andrzej (2001), Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 • Rakowski, Tomasz (2009), Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Gdańsk: Słowo / obraz terytoria.
 • Sałwacka, Sylwia (2014), 'Bezdomni na nowym dworcu – nocleg za bilet do Kiekrza', Wyborcza.pl, online: http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,15324505,Bezdomni_na_nowym_dworcu___nocleg_za_bilet_do_Kiekrza.html [dostęp: 10.09.2017].
 • Sienkiewicz-Wilowska, Julia (2013), 'Samopoczucie w okresie późnej dorosłości u uczestników terapii zajęciowej w dziennych domach pomocy społecznej', Studia Psychologiczne: 3 (51), ss. 19-34
 • Szluz, Beata (2010), Świat społeczny bezdomnych kobiet, Rzeszów: Bonus Liber.
 • Tarkowska, Elżbieta (1992), Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
 • Tarkowska, Elżbieta (1994), Życie codzienne w domach pomocy społecznej, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
 • Tarkowska, Elżbieta (2006), 'Młode pokolenie z byłych PGR-ów: Dziedziczenie biedy czy wychodzenie z biedy?', Polityka Społeczna: 11-12, ss. 13-16.
 • Urbańska, Joanna (2010), Zmęczenie życiem codziennym: środowiskowe i zdrowotne uwarunkowania oraz możliwości redukcji w sanatorium, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.