Published February 12, 2018 | Version v1
Other Open

Powrót do przyszłości. Widmo jako pole wiedzy

  • 1. Uniwersytet Jagielloński
  • 2. Uniwersytet Śląski

Description

Discussion over Jakub Momro's book Widmontologie nowoczesności. Genezy on Derridian hauntology.

Files

5 Momro, Kłosiński, Łachacz.pdf

Files (413.1 kB)

Name Size Download all
md5:b2c95b4b1d6ed05a1b26394b20564a36
413.1 kB Preview Download

Additional details

References

  • Benjamin, Walter (2005), Pasaże, przekł. Ireneusz Kania, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
  • Derrida, Jacques (2002), 'Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym', przekł. Janusz Margański, w: Jacques Derrida, Marginesy filozofii, przekł. Adam Dziadek, Janusz Margański, Paweł Pieniążek, Warszawa: Wydawnictwo KR.