Published May 13, 2024 | Version v1
Journal article Open

PAREMIOLOGIK SINKRETIZMDA MAZA-TA'M BILDIRUVCHI SIFATLAR

Description

Paremiyalarga maqol, matal, hikmatli so‘zlar, frazemalar, aforizmlar kiradi. Paremiyalar
har bir xalqning milliy olam manzarasida alohida o‘ringa ega. Antropotsentrik ilmiy
paradigmada milliy paremiyalar semantik xususiyatlarni, obrazlilikni yoritib berad

Files

Konferensiya-2024-MAY-1-qism-62-64.pdf

Files (328.1 kB)

Name Size Download all
md5:444113df115fbc1e3a8e5b7dcfc68a91
328.1 kB Preview Download