Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published May 13, 2024 | Version v1
Journal article Open

Turk sotsiologiyasining vujudga kelishi va rivojlanishi

Description

Turkiyada sotsiologiyaning ilk paydo bo'lishi kutilmagan sharoitlarga
va o’sha davrada yuz bergan ijtimoiy hodisalarga ishora qiladi. Bunda uch muhim
belgilovchi xususiyat turk sotsiologiyasiga rang beradi. Asosan turk sotsiologiyasining
ilmiy asoslarini “Kutad-g’u Bilig” va “Devon-i Lug’at at Turk”dan izlash maqsadga
muvofiq bo’ladi. Shu bilan birga L.Koser ta’kidlaganidek “ Veberni tushunishning eng
yaxshi yo‘li u yashagan iqlimga ijodiy munosabatdir” degan qarashi ta’sirida turk
sotsiologiyasining intellektual zamini yaratildi. Mavlono, Yunus Emre, Xoja Ahmed
Yassaviy, Hoji Bektoshi ,Kotip Chelebiy, Piri Sulton Abdal, Mahmut Kashgariy, Farobiy
va Yusuf Xos Hojibning qarashlari va hayot tarzidan uzoq bo’gan fikrlarni yuritish mumkin
emas.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2024-MAY-1-qism-29-34.pdf

Files (284.1 kB)

Name Size Download all
md5:eb116d5783eb3e7d07b2e78adb36dfe9
284.1 kB Preview Download