Published May 13, 2024 | Version v1
Journal article Open

BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARNI KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH

Description

Ushbu maqolada umumta’lim maktablarida o`qituvchi
kadrlarning kreativligini rivojlantirishga bo`lgan ijtimoiy buyurtma, bu borada olib
borilayotgan ilmiy pedagogik izlanishlar haqida fikr yuritilgan.

Files

NINE-2024-yil-MAY_1-qism-52-56.pdf

Files (323.9 kB)

Name Size Download all
md5:49a3ea66967abbac939489c10101f8b6
323.9 kB Preview Download