Published May 10, 2024 | Version v1
Journal article Open

BOLALAR NUTQINING RIVOJLANISHIGA DOIR TADQIQOTLAR

Description

Ushbu tadqiqot ishining asosiy masalalari tilshunoslikda bolalar nutqini 
rivojlantirishda ekstralingvistik omillarning roli tahlil etish hamda qo’llanish doirasi va 
imkoniyatlari haqida izlanish olib borish. Reprezentativ va direktiv nutqiy aqlning
muqolotda ifoda etilishini aniqlash va faol ishtirok etuvchi so’zlar va so‘z birikmalarini 
tahlil qilish demakdir.
Kalit so‘zlar: muloqot

Files

Konferensiya-2024-MAY-1-qism-42-44.pdf

Files (307.7 kB)

Name Size Download all
md5:dc97bcd72ff66e4590912d36c2f2ce49
307.7 kB Preview Download