Published May 10, 2024 | Version v1
Journal article Open

BOLALAR NUTQINI O'RGANISH TADQIQI

Description

Jahon tilshunosligida ham o’zbek tilshunosligida ham bolalar nutqining 
tavsifi va uni o‘rganishning nazariy va amaliy asoslari hali to’la-to’kis yoritib berilishi 
muammoligicha qolmoqda. Shunga ko’ra, mazkur tadqiqotda, jahon va o’zbek 
tilshunosligida bolalar nutqining tavsifi va uni o‘rganishning nazariy va amaliy asoslarini 
tadqiq etish borasidagi fikrlar bilan boyitildi.

Files

Konferensiya-2024-MAY-1-qism-39-41.pdf

Files (306.5 kB)

Name Size Download all
md5:fa906ec6e9a2e4038944fc9b44c3e9e0
306.5 kB Preview Download