Published May 9, 2024 | Version v1
Journal article Open

Zamonaviy malakali o'qituvchi imidjini innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish

Description

Ushbu maqolada zamonaviy malakali o‘qituvchi imidjini innovatsion 
texnologiyalar asosida rivojlantirish bugungi kunning ta’lim sohasidagi eng dolzarb 
masalalaridan biridir. Eng avvalo imidj, Pedagogik imidj, Innovatsion ta’lim texnologiyasi
tushunchalariga to’xtalib o’tilgan.

Files

Konferensiya-2024-MAY-1-qism-29-34.pdf

Files (303.2 kB)

Name Size Download all
md5:f78e8c133cbaa11133a9999ab843b284
303.2 kB Preview Download