Published May 9, 2024 | Version v1
Journal article Open

Sharq va G'arb xalq tabobatida gumoral nazariya va uning lingvokulturologik aspektlari

Description

Ushbu maqolada tibbiyotning til va madaniy jihatlariga e’tibor qaratilib, 
Sharq va Yevropa xalq tabobatidagi gumoral nazariyaning qiyosiy lingvokulturologik 
tahlili berilgan. Qadimgi Yunonistondan kelib chiqqan gumoral nazariya tanani to'rtta 
unsur: qon, balg'am, safro va to’qima suyuqligi boshqaradi va bu unsurlar orasidagi 
muvozanatning buzilishi kasallikka olib keladi, deb ta'kidlaydi.

Files

NINE-2024-yil-APREL_1-qism-133-137.pdf

Files (278.5 kB)

Name Size Download all
md5:e80b8a294eb975fd18e1390677e39925
278.5 kB Preview Download