Published May 3, 2024 | Version v1
Journal article Open

"YIRINGLI KON'YUNKTIVITNING ETIOLOGIYASI VA DAVOLASH CHORATADBIRLAR"

Description

Ushbu maqola kon‘yunktivit kasalligining virusli va bakteriyali sabablari haqida 
tushuncha beradi. Kon’yunktivit ko‘zning kon’yunktiva membranalarining infeksiyasi 
bilan bog‘liqdir va virus hamda bakteriyalar tomonidan yuzaga keltirilgan bo‘lishi 
mumkin. Bu maqolada kasallikning kelib chiqish sabablari, kasallik boshlangan 
davrdagi belgilar va qay tartibda diagnostik ishlarni amalga oshirish kerakligi haqida 
ma’lumotlar yoritib berilgan. Shuningdek, maqolada kon’yunktivitning profilaktik 
choralarini ko‘rish hamda davolash to‘g‘risida ma’lumotlar beriladi.

Files

Tibbiyot-MAY-1_qism-15-22.pdf

Files (440.1 kB)

Name Size Download all
md5:93dc6d32fbfd0dc028f481ad346f8d8e
440.1 kB Preview Download