Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published April 19, 2024 | Version v1
Journal article Open

BOZORLARDAGI JINOYATCHILIKNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Description

Bozorlarda jinoyatchilikni ko'rib chiqishda biz rasmiy va norasmiy 
bozorlarda sodir bo'ladigan barcha jinoyatlarni hisobga olamiz. Stiven T. Idemudiya va 
boshqalar jinoyatchilikni muhokama qilishda rasmiy va norasmiy bozorlarni farqlash 
muhimligini ta'kidladilar. Buni iqtisodiyot jinoyatlari va iqtisodiyotdagi jinoyatlar 
o'rtasidagi farq yordamida amalga oshirish mumkin.

Files

Konferensiya-2024-MART-1-qism-99-102.pdf

Files (323.7 kB)

Name Size Download all
md5:5d5e66cfc4a389bd31c34405cc275bcd
323.7 kB Preview Download