Published September 25, 2023 | Version v1
Standard Restricted

Metodika pro studium limitních faktorů pro přežívání a proliferaci mikroorganismů v bentonitové bariéře hlubinného úložiště

Description

Cílem metodiky je přesně popsat postup přípravy, zatěžování, následného zpracování a prováděných analýz a způsobu jejich vyhodnocení u vzorků kompaktovaných bentonitů pro účely vyhodnocení vlivu nejdůležitějších limitních faktorů (objemová hmotnost, teplota, ionizující záření a míra saturace) na MB aktivitu v kompaktovaném bentonitu. Využívání definované metodiky umožní budoucí porovnatelnost výsledků mezi jednotlivými experimenty provedenými na stejném typu bentonitu, případně mezi různými typy bentonitů. Takovýto standardizovaný postup je nezbytný pro správné vyhodnocení MB přežívání a proliferace v prostředí bentonitu, jež je důležitým parametrem pro bezpečnostní hodnocení inženýrských bariér na bázi bobtnavých jílových materiálů (bentonitu).

Files

Restricted

The record is publicly accessible, but files are restricted to users with access.

Additional details

Funding

Limitní faktory pro přežití a proliferaci mikrobiálních společenstev, významných pro korozi bariér hlubinného úložiště radioaktivních odpadů TK02010169
Technology Agency of the Czech Republic