Planned intervention: On Wednesday June 26th 05:30 UTC Zenodo will be unavailable for 10-20 minutes to perform a storage cluster upgrade.
Published April 5, 2024 | Version v1
Journal article Open

O'ZBEKISTONDA MILLIY VALYUTA BARQARORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Description

Ushbu maqolada hozirgi kunda Mamlaktimizda Milliy valyuta
barqarorligini ta’minlash uchun olib borilayotkan islohotlar va chet el mamlakatlarida pul
barqarorligini ta’minlash tajribalari bilan tanishtirib o’tamiz.

Files

Magistrlar-APREL-1_qism-4-8.pdf

Files (372.7 kB)

Name Size Download all
md5:846c0f955e9a131f3a545aa99af511dd
372.7 kB Preview Download