Published April 5, 2024 | Version 1.0
Report Open

De klimaatimpact van erfgoedwebsites, en wat je eraan kunt doen. Een eerste verkenning

Description

Dit rapport richt zich op het verduurzamen, oftewel het verminderen van de klimaatimpact van erfgoedwebsites. In opdracht van het Netwerk Digitaal Erfgoed is een verkennend onderzoek uitgevoerd door VHIC en Digihobbit naar de duurzaamheid van websites in de erfgoedsector. Het onderzoek omvat 19 websites van erfgoedinstellingen, verdeeld over vier categorieën: musea, archiefinstellingen, historische verenigingen en collectieverzamelsites. Het doel was tweeledig: inzicht verkrijgen in de huidige duurzaamheidsstatus van deze websites en nagaan op welke manieren ze verder verduurzaamd kunnen worden.

Onderzoeksaanpak

Voor elk van de 19 websites is een selectie gemaakt van webpagina's. Deze zijn vervolgens doorgemeten met behulp van verschillende tools: thegreenwebfoundation.org, digitalbeacon.co en aremythirdpartiesgreen.com en de Ecotool van Digihobbit. Hierbij is onderzocht of een website al dan niet groen gehost wordt, wat de CO2-uitstoot is per onderdeel van de website bij één paginabezoek, en of de siteonderdelen die bij derde partijen zijn ondergebracht wel of niet groen gehost worden. Ook is gekeken naar het energielabel van de website.

Uitkomsten en aanbevelingen

De uitkomsten van het onderzoek zijn op twee manieren gepresenteerd: gegroepeerd per onderzoeksgroep (musea, archiefinstellingen, historische verenigingen en collectieverzamelsites) en per individuele organisatie. Voor elke individuele organisatie is een lijst met praktische tips opgesteld, zodat erfgoedinstellingen zelf aan de slag kunnen gaan met het verbeteren van hun website.

Opvallend was dat de gemiddeld doorgemeten pagina's een gewicht hadden van 2.356,63 kB, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 0,768 g per paginaweergave. Dit staat gelijk aan een label E. Wanneer we de onderzochte erfgoedwebsites bekijken, valt op dat ze vergelijkbaar zijn met websites van andere organisaties die eerder door Digihobbit zijn geanalyseerd. De erfgoedsector doet het zo slecht nog niet, al zijn er zeker aanknopingspunten om te verduurzamen.

Het rapport geeft daarom ook aanbevelingen die door het bredere erfgoedveld kunnen worden toegepast om de klimaatimpact van hun eigen websites te verminderen. Denk aan het kiezen voor een groene hostpartij, het verwijderen van ongebruikte code, of het tijdens de ontwerpfase van een website al afwegen van welke functionaliteiten werkelijk noodzakelijk zijn.

Files

NDE rapport 2024 De klimaatimpact van erfgoedwebsites en wat je eraan kunt doen.pdf