Published March 20, 2024 | Version v1
Journal article Open

QISHLOQ XO'JALIGI EKINLARINING HOSILDORLIK SIFATLARINI OSHIRISHDA URUG'LARNING ZICHLIGINI AHAMIYATI

Description

Ushbu maqolada., urugʻning tarkibi, tuzilishi, fizik xususiyatlari, 
zichligidan tashqi koʻrinishigacha bir biriga chambarchas bogʻliq ekanligi hamda
urugʻlarning zichlik darajasi , urug'larning fizik-mexanik xususiyatlari, rangi, rivojlanishi 
yaxshi bo'lsa, shuncha xosildorligi samarali boʻlishi mumkinligi ko'rsatib berilgan.

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2024-MART-1-qism-129-132.pdf

Files (303.2 kB)

Name Size Download all
md5:59908ed4e5c384bd9040f3f008b67261
303.2 kB Preview Download