Published March 29, 2024 | Version v1
Report Open

Modele wydawnicze dla otwartych monografii w humanistyce. Raport

Description

Niniejszy raport przedstawia wyniki rozpoznania polskiego rynku humanistycznych publikacji, zwłaszcza monografii, w otwartym dostępie. Autorki i autorzy analizują potrzeby polskich wydawców naukowych, trendy w rozwoju wydawniczych polityk otwartościowych oraz wybrane otwarte modele publikacyjne. Raport jest efektem trwających ponad rok działań o charakterze badawczym i komunikacyjnym, prowadzonych w ramach projektu „OPERAS-PL. Innowacyjna komunikacja naukowa w humanistyce. Rozwój, ewaluacja, kompetencje” finansowego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Nauka dla Społeczeństwa”. 

Files

Modele wydawnicze dla otwartych monografii w humanistyce.pdf

Files (7.2 MB)

Additional details

Dates

Available
2024-03-29