Published February 7, 2024 | Version v1
Diagram Open

9 projectes de ciència ciutadana de la Universitat de Barcelona

Description

Es presenten 9 projectes de CS iniciats per investigadors de la Universitat de Barcelona. Els projectes i aborden diferents temes i disciplines. Cada projecte es revisa críticament seguint la mateixa estructura per aprendre i reflexionar sobre la implementació i la posada en pràctica de projectes de ciència ciutadana.

El material digital també està disponible al web de la Universitat de Barcelona sobre ciència ciutadana. El material s'està utilitzant en activitats de formació certificades sobre ciència ciutadana i desenvolupat pel grup de recerca OpenSystems. El primer ús d'aquest material s'està fent durant un programa de formació certificada que ofereix IDP-ICE UB: Formació en ciència ciutadana: Introducció i aprofundiment en el desenvolupament de projectes de recerca participativa amb compromís social. Va tenir una durada de 10 hores i va estar orientat a un públic ampli que inclou majoritàriament personal d'universitats, representants d'organitzacions de la societat civil, estudiants universitaris i personal de l'administració pública.

Infografies creades en el marc del projecte CSNOW amb el Grup de Treball de Ciència Ciutadana de l'IDP-ICE UB, coordinat per Josep Perelló amb l'assistència de Núria Coll-Bonfill. Disseny: Minimal Heroes

 

Files

cienciaciutadana-posters2023-FINALS-sense_sangs.pdf

Files (2.7 MB)

Additional details

Funding

Digital Citizen Science: Network, transfOrm, groW 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035352
Erasmus+