Published January 8, 2024 | Version v1
Report Open

Veileder: Bruk av helgenomsekvensering for forebygging og kontroll av Listeria monocytogenes i matindustrien

  • 1. Nofima AS
  • 2. ROR icon Nofima
  • 3. Nofima AS Ås

Description

Denne veilederen er utarbeidet av forskerne Solveig Langsrud, Annette Fagerlund, Trond Møretrø, Even Heir og Birgitte i Moen i prosjektet PathoSeq og er basert på både praktisk kunnskap og forskning. Det er matprodusenter som har ansvar for at maten er trygg, sammen med senere ledd i kjeden som dagligvare, restauranter og forbrukere. PathoSeq er et prosjekt med mål om økt mattrygghet gjennom å avklare potensialet til – og redusere barrierer for – bruk av helgenomsekvensering i matindustrien. Prosjektet er ledet av Annette Fagerlund ved matforskningsinstituttet Nofima og samler en tverrfaglig gruppe av aktører fra akademia, industri og interesseorganisasjoner. PathoSeq er finansiert av Bionær-programmet i Forskningsrådet (prosjekt nr 294910). Veilederen bygger i tillegg på forskning i Nofimas strategiske program, Future Food Control (Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter, Prosjekt 314743) og tidligere forsknings- og innovasjonsprosjekter (Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (prosjekt 207765) og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (prosjekt 900521)

Files

Veileder WGS_Nofima_2024.pdf

Files (785.8 kB)

Name Size Download all
md5:5fbf210a6bfc5260ba5007cc92e96fa1
785.8 kB Preview Download

Additional details

Funding

PathoSeq 294910
The Research Council of Norway