Published December 7, 2023 | Version v1
Other Open

Koho vlastně zastupujeme? Debata angažovaných Romů o romské společenské pozici a protiromském rasismu v Česku a na Slovensku

Description

Text je editovaným přepisem debaty angažovaných Romů ze Slovenska a z Česka – Renaty Berkyové, Alice Sigmund Herákové, Vladimíra Horvátha, Michala Mižigára a Emílie Rigové. Aktéři diskuse se dotýkají témat vývoje romské společenské pozice, emancipace Romů, protiromského rasismu, třídních nerovností mezi Romy, problémy reprezentace Romů, obrazu Romů ve veřejném prostoru, očekávání kladená na Romy v různých oblastech jejich působení, ale i zachování romského kulturního dědictví.

Abstract (English)

The text is an edited transcript of a debate between engaged Roma from Slovakia and the Czech Republic - Renata Berkyová, Alice Sigmund Heráková, Vladimír Horváth, Michal Mižigár and Emílie Rigová. The participants in the discussion touch on the topics of the development of the Romani social position, emancipation of Roma, anti-Romani racism, class inequalities among Roma, the problems of Romani representation, the image of Roma in public space, the expectations placed on Roma in various areas of their work, and the preservation of Roma cultural heritage.

Files

Romano dzaniben_1_2023_debata 143-156.pdf

Files (119.4 kB)

Name Size Download all
md5:c8ccf905de893c27a0a0028bc96a9db4
119.4 kB Preview Download

Additional details

Additional titles

Translated title (English)
Whom do we represent? A debate of engaged Roma on the Romani social position and anti-Romani racism in the Czech Republic and Slovakia