Published September 1, 2023 | Version v1
Journal article Open

De gezinsaanpak: bewustwording, bereidheid en betrokkenheid

  • 1. ROR icon National Library of the Netherlands

Description

In de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid (GGG) wordt een samenhangende lokale aanpak ontwikkeld met als doel meer taalarme gezinnen effectief te ondersteunen. Binnen deze aanpak ligt de regierol bij gemeenten en is een belangrijke verbindende rol weggelegd voor bibliotheken. Hoe kun je als bibliotheek gebruikmaken van inzichten uit landelijk onderzoek om de lokale dienstverlening en samenwerking af te stemmen op de doelgroep? In deze Onderzoeksrubriek neemt de KB je mee in een aantal recente onderzoeken die je hierbij kunnen helpen.  

Files

07-2023 DEF.pdf

Files (98.4 kB)

Name Size Download all
md5:4230346fc050883c205819f5f13e55de
98.4 kB Preview Download