Published October 26, 2023 | Version v1
Event Open

Týždeň otvoreného prístupu 2023

  • 1. Slovak Centre of Scientific and Technical Information
  • 2. University of Jyväskylä

Description

Pri príležitosti Týždňa otvoreného prístupu 2023 zorganizovalo Centrum vedecko-technických informácií sériu webinárov na témy z rôznych oblastí otvorenej vedy:

  • Občianska veda na Slovensku 2023
  • Kredibilita sociálnovedného výskumu: Úloha otvorenej vedy a meta-výskumu
  • Aktuálny vývoj diamantového (nekomerčného) otvoreného prístupu

Files

Adamkovic_kredibilita spolocenskovedneho vyskumu.pdf

Files (11.0 MB)