Published November 6, 2023 | Version v1
Journal article Open

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING XOTIRASINI RIVOJLANTIRISHDA ONA TILI TA'LIMIGA TAYYORGARLIGINING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI

Description

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar faoliyatini baholash unda o'qishga ijobiy munosabatlarni shakllantirish, maktab ta'limi o'quvchining turmush tarzini, ijtimoiy mavqeini, sinf jamoasi va oila muhitidagi ahvolini o'zgartirish kabilar haqida so'z yuritiladi. 

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-NOYABR-1-qism-6-12.pdf

Files (515.5 kB)

Name Size Download all
md5:bbad215e67d2ae2d2dbd1f55a89384cf
515.5 kB Preview Download