Published November 3, 2023 | Version v1
Journal article Open

METABOLIK SINDROM MAVJUD BEMORLARDA GEMOSTAZ BUZILISHILARINING YASHASH HUDUDIGA BOG`LIQLIGI

Description

Metabolik sindrom – bu murakkab simptomokompleks bo`lib, arterial gipertenziya, abdominal-vitseral semizlik, dislipidemiya, glukozaga tolerantlikning buzilishi, insulinorezistentlik, giperinsulinemiya, giperurikemiya, mikroalbuminuriya, gemostaz buzilishlari bilan birgalikda namoyon bo`ladi. Tadqiqotda shahar va qishloq aholisining laborator tahlillari va undagi normadan og`ishlar tahlil qilinib, metabolic sindrom rivojlanishi va asoratlanishida aholining yashash joyi ahamiyati o`rganildi. 

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-OKTABR-1-qism-302-307.pdf

Files (507.6 kB)

Name Size Download all
md5:ebc50d68e9a9e3887f0d59bee3d9c1f0
507.6 kB Preview Download