Published October 30, 2023 | Version v1
Journal article Open

MILLIY GVARDIYA BO'LINMALARI TOMONIDAN HUQUQBUZARLIKLAR BARVAQT PROFILAKTIKASI TUSHUNCHASI VA UNING AHAMIYATI

Description

maqolada huquqbuzarliklar barvaqt profilaktikasining o'ziga xos xususiyatlari, ularni amalga oshirish chora-tadbirlari, yakka tartibdagi profilaktikani amalga oshirishga oid masalalar tahlil qilingan hamda bu borada tegishli takliflar ilgari surilgan. 

Files

TA'LIM_FIDOYILARI-2023-OKTABR-1-qism-251-255.pdf

Files (521.0 kB)

Name Size Download all
md5:a9c6ccb0dcb92c68abc8141b59daea67
521.0 kB Preview Download