Published October 28, 2023 | Version v1
Journal article Open

Mirzaxo'ja

Description

Qo'yilgan tarixiy joy nomlarining o'zgarishi, bir tarixning unitilishiga olib keladi, bu esa adabiyotshunosligimizga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Har bir viloyat, tuman va mahallaning qo'yilgan nomida tarixiy voqealar yotadi. Shunday joy nomlaridan biri Mirzaxo'ja mahallasidir, bu maqolada Mirzaxo'ja mahallasining nomi qo'yilishi bilan bog'liq tarixiy voqealar tadqiq qilinadi. 

Files

Konferensiya-2023-OKTABR-1-qism-84-87.pdf

Files (441.1 kB)

Name Size Download all
md5:005c33d21396b4392395acc4a14dd878
441.1 kB Preview Download