Published October 27, 2023 | Version v1
Journal article Open

TОPОNIMLАRNING LЕKSIK-SЕMАNTIK TADQIQI

Creators

Description

Toponimlarning lеksik-sеmаntik xususiyatlarini tahlil qilish tilshunoslik, tarix, etnografiya, madaniyatshunoslik va geografiya sohalaridagi ko'plab masalalarini hal etishda muhim vosita bo'lib, bir qator qimmatli ma'lumotlar va ilmiy dalillar olish imkonini beradi. O'zbek tili leksikologiyasining tadqiq etilishi lozim bo'lgan muammolaridan biri toponimlarning lug'aviy-ma'noviy o'ziga xosliklarini o'rganish hamda mavzuiy jihatdan tasnif qilish hisoblanadi. 

Files

Tafakkur Manzili-2023-OKTABR-1-qism-139-142.pdf

Files (593.4 kB)

Name Size Download all
md5:9e92fad64d135a9c5854e4e681ed53c9
593.4 kB Preview Download